داســتـانـهای شـیرین بـهـلول دانـا

داستان لباس شستن بهلول 

 

 

ازبهلول پرسیدند لباسهایت چرک شده چرا نمی شوئی؟

 

 

بهلول جواب داد : بازچرک خواهد شد !

 

 

گفتند : مرتبه دوم بشوی .

 

 

بهلول گفت : باز هم چرک خواهد شد !

 

 

گفتند دوباره بشوی !

 

 

بهلول گفت :معلوم می شود که من برای لباس شستن دنیا آمدم . 

 

 

بهلول در سر سفره 

 

روزی بهلول با خلیفه سر یک سفره با همدیگر غذا می خوردند .

 

ناگهان خلیفه در لقمه بهلول موئیدید و گفت : آن مو را ازلقمه خود برگیر.

در جواب گفت : سر سفره کسی که بدست مهمان نگاه می کند نشستن ندارد و ازمجلس خارج شد . 

 

 

بهلول و سرکه 

 

 

مریضی از بهلول برای دفع مرضش سرکه هفت ساله خواست. 

 

بهلول گفت : سرکه هفت ساله دارم ولی به کسی نمی دهم . 

 

مریض پرسید چرا نمی دهی ؟ 

 

بهلول در جواب گفت: اگر می خواستم بدهم هفت سال نمی ماند .

 

 

 شوخی با بهلول 

 

قاضی شهر خواست با بهلول شوخی کند از او پرسید می خواهم مسئله ای از تو بپرسم آیا حاضری جواب بدهی ؟

 

بهلول گفت : آنچه را می دانم جواب می دهم و هر چه را ندانم از شما خواهم پرسید . 

 

قاضی پرسید : اگر سگی از بامی به بام دیگر جست و بادی از او رها شد آن باد متعلق به کدام یک از صاحبان بامهاست . 

 

بهلول گفت : به هر بامی که نزدیکتر است متعلق به اوست . 

 

قاضی گفت : اگر فاصله هر دو بام برابر باشد چطور ؟

بهلول گفت : نصف باد به صاحب اولی بام و نصف دیگر به دومی تعلق می گیرد .

 

قاقی گفت : چنانچه صاحبان خانه غایب باشند تکلیف چیست ؟ 

 

بهلول گفت : در این صورت جزو بیت المال است و به قاضی تعلق می گیرد . 

 

 

بهلول و سر تراشی 

 

روزی بهلول سر شخصی را مشغول به تراشیدن شد.

در حین کار دستش لرزید و سر آن شخص زخم برداشت . 

 

 آن مرد شروع به داد و فریاد کردن که سر مرا بریدی . 

 

بهلول گفت : خفه شو ! سربریده که حرف نمی زند . 

 

 

حمام رفتن بهلول 

روزی بهلول به حمام رفت ولی خدمه حمام به او بی اعتنائی کرده و آن طور که دلخواه بهلول بود او را کیسه نکشید . 

 

با این حال وقت خروج از حمام بهلول ده دینارکه همراه داشت همگی را به استاد حمامی داد و 

 

گارگران حمام چون این بذل و بخشش را دیدند همگی پشیمان شدند که چرا نسبت به او بی اعتنائی کردند . 

 

بهلول هفته دیگر به حمام رفت این مرتبه تمام کارگران با کمال احترام او را شستشو کرده و 

 

مواظبت بسیار نمودند ولی با این همه سعی و کوشش کارگران بهلول فقط یک دینار به آنها داد 

 

 

کارگران پرسیدند : بخشش بی جهت هفته قبل و رفتار امروزت با ما چیست ؟ 

 

 

بهلول گفت : مزد امروز حمام را هفته قبل که حمام آمدم پرداختم و مزد آن روز حمام را امروز می 

 

 

پردازم . تا شما ادب و رعایت مشتری های خود را بنمائید . 

 

 

حکایت بهلول و شیخ جنید بغداد

 

 

آورده‌اند که شیخ جنید بغداد به عزم سیر از شهر بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او....

 

 

شیخ احوال بهلول را پرسید.

 

گفتند او مردی دیوانه است.

 

گفت او را طلب کنید که مرا با او کار است. پس تفحص کردند و او را در صحرایی یافتند.

 

شیخ پیش او رفت و سلام کرد.

 

 

بهلول جواب سلام او را داده پرسید چه کسی هستی؟ عرض کرد منم شیخ جنید بغدادی.

 

فرمود تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می‌کنی؟ عرض کرد آری..

 

بهلول فرمود طعام چگونه میخوری؟

 

عرض کرد اول «بسم‌الله» می‌گویم و از پیش خود می‌خورم و لقمه کوچک برمی‌دارم، به طرف راست دهان می‌گذارم و آهسته می‌جوم و به دیگران نظر نمی‌کنم و در موقع خوردن از یاد حق غافل نمی‌شوم و هر لقمه که می‌خورم «بسم‌الله» می‌گویم و در اول و آخر دست می‌شویم..

 

بهلول برخاست و دامن بر شیخ فشاند و فرمود تو می‌خواهی که مرشد خلق باشی در صورتی که هنوز طعام خوردن خود را نمی‌دانی و به راه خود رفت.

 

مریدان شیخ را گفتند: یا شیخ این مرد دیوانه است. خندید و گفت سخن راست از دیوانه باید شنید و از عقب او روان شد تا به او رسید.

 

بهلول پرسید چه کسی هستی؟

 

جواب داد شیخ بغدادی که طعام خوردن خود را نمی‌داند.

بهلول فرمود: آیا سخن گفتن خود را می‌دانی؟

 

عرض کرد آری...

 

 

سخن به قدر می‌گویم و بی‌حساب نمی‌گویم و به قدر فهم مستمعان می‌گویم و خلق را به خدا و رسول دعوت می‌کنم و چندان سخن نمی‌گویم که مردم از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت می‌کنم. پس هر چه تعلق به آداب کلام داشت بیان کرد.

 

بهلول گفت گذشته از طعام خوردن سخن گفتن را هم نمی‌دانی..

 

پس برخاست و برفت. مریدان گفتند یا شیخ دیدی این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه توقع داری؟ جنید گفت مرا با او کار است، شما نمی‌دانید.

 

باز به دنبال او رفت تا به او رسید.

 

بهلول گفت از من چه می‌خواهی؟ تو که آداب طعام خوردن و سخن گفتن خود را نمی‌دانی، آیا آداب خوابیدن خود را می‌دانی؟

 

عرض کرد آری... چون از نماز عشا فارغ شدم داخل جامه‌ خواب می‌شوم، پس آنچه آداب خوابیدن که از حضرت رسول (علیه‌السلام) رسیده بود بیان کرد.

 

بهلول گفت فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمی‌دانی.

 

خواست برخیزد جنید دامنش را بگرفت و گفت ای بهلول من هیچ نمی‌دانم، تو قربه‌الی‌الله مرا بیاموز.

 

 

 

بهلول گفت: چون به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم.

 

بدانکه اینها که تو گفتی همه فرع است و 

 

 

اصل در خوردن طعام آن است که لقمه حلال باید و اگر حرام را صد از اینگونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود.

 

جنید گفت: جزاک الله خیراً! و

 

 

ادامه داد: 

 

 

در سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدای باشد و اگر برای غرضی یا مطلب دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود.. هر عبارت که بگویی آن وبال تو باشد. پس سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد.

 

و در خواب کردن این‌ها که گفتی همه فرع است؛ اصل این است که در وقت خوابیدن در دل تو بغض و کینه و حسد بشری نباشد.

 

 

 

 

 

حکایت بهلول و آب انگور:

 

 

روزی یکی از دوستان بهلول گفت: ای بهلول! من اگر انگور بخورم، آیا حرام است؟ بهلول گفت: نه! پرسید: اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشم، آیا حرام است؟ بهلول گفت: نه! پرسید: پس چگونه است که اگر انگور را در خمره ای بگذاریم و آن را زیر نور آفتاب قرار دهیم و بعد از مدتی آن را بنوشیم حرام می شود؟

 

 

بهلول گفت: نگاه کن! من مقداری آب به صورت تو می پاشم. آیا دردت می آید؟ گفت: نه! بهلول گفت: حال مقداری خاک نرم بر گونه ات می پاشم. آیا دردت می آید؟ گفت: نه! سپس بهلول خاک و آب را با هم مخلوط کرد و گلوله ای گلی ساخت و آن را محکم بر پیشانی مرد زد! مرد فریادی کشید و گفت: سرم شکست! بهلول با تعجب گفت: چرا؟ من که کاری نکردم! این گلوله همان مخلوط آب و خاک است و تو نباید احساس درد کنی، اما من سرت را شکستم تا تو دیگر جرات نکنی احکام خدا را بشکنی!

 

فلسفه كفشهاي بهلول

 

بهلول روزي به مسجد رفت و از ترس آن كه مبادا كفش هايش را بدزدند يا با ديگري عوض شود ، آنها را زير لباد ه اش پيچيد و در گوشه اي نشست.

شخصي كه كنارش بود چون بر آمدگي زير بغل او را ديد گفت:

به گمانم كتاب پر قيمتي در بغل داري؟ چه نوع كتابي است؟

بهلول گفت: كتاب فلسفه.

غربيه پرسيد: از كدام كتاب فروشي خريده اي؟

بهلول گفت: از كفاشي خريده ام .

 

پرسش خلیفه ازبهلول

 

روزي خليفه از بهلول پرسيد: تا به امروز موجودي احمق تر از خود

ديده اي؟

 

بهلول گفت: نه والله، اين نخستين بار است كه ميبينم.

+ نوشته شده توسط علی در چهارشنبه ششم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 3:57 |

> کرم معجزه گر شتر مرغ با اشانتیون صابون 228

55,000 تومان

> دستگاه الکترواسموک جهت ترک سیگار

37,000 تومان

> ساعت مچی تمام لمسی

39,000 تومان

> سالادساز اسنپ اسلایس | SNAP N SLICE

23,000 تومان

> ساعت مچی ظریف زنانه به رنگ طلایی

20,000 تومان

> ساعت مچی سامورایی

20,000 تومان

> ساعت مچی swatch

18,000 تومان

> انگشتر حلقه ای دلربا سرمه ای

12,000 تومان

> انگشتر حلقه ای کوارتز صورتی

12,000 تومان

> ساعت مچی ck بند حصیری نگین دار زنانه

20,000 تومان

> ساعت جدید زنانه بند حصیری

20,000 تومان

> ساعت سامورایی ایینه ای جدید

20,000 تومان

> صابون سفید کننده جنسینگ ولنسی (دارای مجوز وزارت بهداشت ایران)

18,000 تومان

> ساعت مچی کارن –

20,000 تومان

> شامپو بابونه کرپورسانو برای موهای رنگ شده

40,000 تومان

> ساعت زنانه - اسپورت و فانتزی

15,000 تومان

> ساعت مچی جدید فراری

16,000 تومان

> جدیدترین ساعت بدون عقربه اسپورت

20,000 تومان

> جدیدترین ساعت النگویی با بند استیل

20,000 تومان

> گوشواره جدید عشایری

5,500 تومان

> ساعت النگویی شبکه ای طرح جدید

20,000 تومان

> ساعت النگویی طرح زیر خاکی تمام استیل

20,000 تومان

> ساعت النگویی با 240 نگین زیبا

25,000 تومان

> ساعت النگویی تمام استیل با طرح دلفین

20,000 تومان

> جدید ترین ساعت فانتزی با طرح قلب

16,000 تومان

> ساعت مچی باس Boss

18,000 تومان

> کرم مرطوب کننده پوست خاویارولنسی

25,000 تومان

> کرم اسکراپ زردآلو تماما ارگانیک.سفید کننده و لایه بردار

50,000 تومان

> کرم تخصصی ضد پیری دست برگ زیتون تماما ارگانیک

36,000 تومان

> اولین لوسیون بعد از اصلاح الوئه ورا در جهان (اسپانول)

50,000 تومان

> اولین شامپو بدن فرم دهنده,ضدسلولیت,چربی سوز,رفع ترک پوست تماما ارگانیک

50,000 تومان

> اولین محلول ارگانیک ضد تعریق و بوی بد بدن(دئودرانت لیمو)

40,000 تومان

> شانه لیزری پاور گرو جهت درمان ریزش مو و طاسی

55,000 تومان

> پد دفع سموم بدن کینوکی، برای دفع سموم مضر در خون

18,000 تومان

> دستگاه رفع غبغب نک لاین اسلیمر neck line slimmer

22,000 تومان

> اتو موی چرخشی اینستایلر با نمایشگر دیجیتال و گارانتی یکساله

90,000 تومان

> دستگاه 2 کاره موزن گوش و بینی و اصلاح موهای زائد

25,000 تومان

> موبر اسموت اوی Smooth Away

10,000 تومان

> سرم مو کریستال خاویار ولنسی مجوزدار.تقویت کننده و ضد موخوره

30,000 تومان

> اسمارت ليدز اصل نگهدارنده طولانی مواد غذایی

16,000 تومان

> سرم موی کریستال جنسینگ ولنسی

30,000 تومان

> کرم پودر والنسی (دارای مجوز وزارت بهداشت ایران)

50,000 تومان

> کرم پف کننده صورت و گردن ولنسی (دارای مجوز وزارت بهداشت ایران)

38,000 تومان

> اولین شامپو نرم کننده ارگانیک جنسینگ

40,000 تومان

> اولین ماسک تقویت موی ارگانیک آلوئه ورا

45,000 تومان

> اولین شامپو ارگانیک آلوئه ورا برای موهای خشک

40,000 تومان

> برای اولین بار شامپو نرم کننده موی حنا.کاملأ ارگانیک

40,000 تومان

> شامپو ضد شوره مو رازک کرپورسانو (دارای مجوز وزارت بهداشت ایران)

40,000 تومان

> شامپو جنسینگ کرپورسانو برای موهای معمولی (دارای مجوز وزارت بهداشت ایران

40,000 تومان

> ساعت Gucci نگین دار

35,000 تومان

> رفع سفیدی مو رستوریا اصل با مجوز بهداشت

50,000 تومان

> نیم ست fered (فرد) با طرح فانتزی پارامیس

35,000 تومان

> جدیدترین ساعت گوچی زنانه

18,000 تومان

> دستگيره خريد آسان بر One Trip Grip 2658

7,500 تومان

> چای ساز و قهوه جوش همراه

15,000 تومان

> دستگاه بادکش بدن 2300

17,000 تومان

> ساعت تمام استیل استورم اصل

25,000 تومان

> کرم ضد افتاب bioderma فرانسوی

20,000 تومان

> گـوی جادویی شستشوی لباس مخصوص ماشین لباسشویی 287

40,000 تومان

> دستگاه روکش بهداشتی سطح توالت فرنگی

140,000 تومان

> رفع ترک پا پداگ | PED EGG

13,000 تومان

> خردکن اسلپ چاپ | SLAP CHOP

18,000 تومان

> کرم رفع سیاهی بدن ولنسی دارای مجوز 22

30,000 تومان

> گردنبند سنجاقک تمام استیل 308 تراش خورده

18,000 تومان

> کرم ضد چروک و ترک شکم با مجوز بهداشت

30,000 تومان

> گردگیر دستی گوداستر | GO DUSTER

19,000 تومان

> نیم ست زیبای fered (فرد) با طرح پاپیون جدید

35,000 تومان

> محصول ورزشی دانس پد Dance Pad 241

58,000 تومان

> نیم ست سنتی نهال(سنگ عقیق)

22,000 تومان

> نیم ست سنتی نهال(سنگ یشم)

22,000 تومان

> نیم ست سنتی نهال عقیق سیاه(انیکس)

22,000 تومان

> جدیدترین و قویترین چراغ قوه پلیس ( اورجینال ) با برد باور نکردنی

85,000 تومان

> چراغ قوه پليسي شكاري صددرصد اورجینال

60,000 تومان

> MP3 PLAYER طرح اپل با صفحه نمایش و رادیو

26,000 تومان

> لیزر انگشتی (با حركت دست شما رنگ ها در فضا رسم میشود)

12,000 تومان

> غذاساز همه کاره بولت اکسپرس | BULLET EXPRESS

145,000 تومان

> خمیر دندان ارگانیک رازیانه کرپورسانو (دارای مجوز وزارت بهداشت ایران)

30,000 تومان

> دستبند مغناطيسي پاور بالانس Power Balance

13,000 تومان

> ساعت ck اسپورت وفانتزی ظریف

30,000 تومان

> ساعت زنانه ok با بند مختلط چرم و استیل

18,000 تومان

> بیگودی جادویی مجیک MAGIC LEVERAG 234

16,000 تومان

> کرم تخصصی ضد چروک و سیاهی دورچشم ولنسی ( مجوز 100241012004)

25,000 تومان

> تونیک ضد ریزش مو تماما ارگانیک کورپورسانو برای اولین بار در ایران 22

60,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده بدن اسپانول کاملا گیاهی برای اولین بار در ایران 226

55,000 تومان

> لوسیون رفع ترک و افتادگی بدن اسپانول برای اولین بار در ایران

55,000 تومان

> لوسیون مرطوب و ترمیم کننده پوست آونا (عصاره جو) اسپانول 226

55,000 تومان

> سرم عصاره خالص حلزون اسپانول (دارای مجوز وزارت بهداشت ایران)

80,000 تومان

> بطري آب جادويي Water bag پديده سال 2012 2633

8,500 تومان

> اولین دهان شویه ارگانیک رازیانه کرپورسانو در ایران(دارای مجوز وزارت بهداشت ایران)

30,000 تومان

> جدید ترین ساعت اسپورت مردانه

18,000 تومان

> اولین کرم ارگانیک دور چشم بابونه کرپورسانو در ایران 2274

60,000 تومان

> اولین کرم تخصصی جوان کننده انگور کورپورسانو(ارگانیک برای میانسالان) 2275

60,000 تومان

> اولین کرم ارگانیک زیتون کورپورسانو(برای پوست جوانان) 22

60,000 تومان

> ماساژور صورت چند سر

25,000 تومان

> ریش تراش MICROSTAR 2283

35,000 تومان

> موکن ویزیت اصل با ست مانیکور 228

27,000 تومان

> ست اصلاح مردانه جاست تریم 228

25,000 تومان

> کرم ضد چروک و روشن کننده ولنسی 100% اصل 22

20,000 تومان

> ست کرم و صابون حلزون با مجوز بهداشت 22

75,000 تومان

> ژل لاغری و چربی سوز جلبک دریایی 228

50,000 تومان


Powered By
BLOGFA.COM